HEAD OFFICE

SIA “EUROIMPEX”
Firsa Sadovnikova street 21 – 90, Riga, LV-1003, Latvia
Tel: +371 27777707, +371 67245107
Email: info@euroimpex.lv

REPRESENTATIVE OFFICE IN ITALY

SIA “EUROIMPEX”
Via Pietro Paleocapa 4, Roma Italia
Tel: +39 340 058 1537
Fax: +39 340 058 1537
Email: shuhrat@euroimpex.lv

REPRESENTATIVE OFFICE IN UZBEKISTAN

SIA “EURO IMPEX TRANS”
122, Zulfiyahonim, Tashkent
Tel: +99 895 195 4777
Fax: +99 871 241 4868
Email: murad@euroimpex.lv

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Message

call-center-gal-Copy