Saskaņā ar MK noteikumu Nr.416 “Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība” 17.1 apakšpunkta prasībām, SIA Eiroimpex zāļu lieltirgotava nodrošina savā tīmekļa vietnē sabiedrībai viegli pieejamu informāciju par izplatāmām zālēm un to cenām.   Šobrīd SIA Eiroimpex sortimentā nav medikamentu, kuri ir paredzēti izplatīšanai Latvijas Republikas teritorijā.